Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

31 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Sali Widowiskowej Klubu Politechnik odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Ryszardowi Knosali. Decyzję o nadaniu tego zaszczytnego tytułu podjęto na mocy uchwały Senatu PCz z dnia 27 marca br. na wniosek Dziekana WIPiTM dr hab. inż. Marcina Knapińskiego, prof. PCz oraz Rady Wydziału. Jest to wyrazem uznania naszego środowiska dla wielkiego wkładu Pana Profesora w rozwój nauki, w szczególności w zakresie inżynierii produkcji. JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol dokonał ceremonii wręczenia dyplomu dostojnemu doktorantowi. Laudacja, w której przybliżono sylwetkę Pana Profesora Ryszarda Knosali, tematykę i szeroki zakres prowadzonych badań naukowych oraz działalność organizacyjną, została wygłoszona przez prof. dr hab. inż. Annę Kawałek. W roku 2005 Minister Edukacji Narodowej powołał Pana Profesora Ryszarda Knosalę na eksperta ds. standardów nauczania dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Obecnie Szanowny Pan Profesor jest redaktorem naukowym pierwszego w Europie cyklu 11 książek z zakresu „Nauka i Praktyka Innowacji” i współautorem 4 z nich. W uznaniu zasług w zakresie badań naukowych oraz za osiągnięcia organizacyjne Szanowny Pan Profesor był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Z jego inicjatywy w roku 2009 w Politechnice Częstochowskiej zorganizowano Oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, którego aktualna siedziba mieści się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Szanowny Pan Profesor Ryszard Knosala, jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, aktywnie włączył się w przygotowanie programu kształcenia dla pierwszego w Polsce kierunku tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych, a także brał czynny udział w promocji tego kierunku. To osoba powszechnie znana i ceniona w środowisku naukowym inżynierii mechanicznej oraz inżynierii produkcji, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Jm Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz odczytał recenzje dorobku naukowego Doktora Honorowego oraz wybrane fragmenty licznie nadesłanych z tej okazji listów gratulacyjnych. Uwieńczeniem uroczystości było wystąpienie profesora Ryszarda Knosali na temat: PODSTAW METODYKI INNOWACJI. Po ceremonii wręczenia odbyła się na holu głównym WIPiTM część nieoficjalna, na której to w odpowiedniej ku temu oprawie, zaproszeni goście i pozostali uczestnicy uroczystości mogli osobiście złożyć gratulacje i podziękowania na ręce Honorowego Doktora.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/pg/wipitm

Zdjęcia wykonane przez Pana dra inż. Tomasza Geislera - https://photos.app.goo.gl

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.