Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Informujemy, że ramach programu „Akademicka Częstochowa” Nasz Wydział otrzymał dofinansowanie na zakup interaktywnych urządzeń, co ma na celu podniesienie jakości kształcenia, w szczególności na nowo uruchamianych kierunkach Inteligentny Przemysł oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Poprzez nowoczesne interaktywne laboratorium chcemy w sposób jeszcze bardziej nowoczesny przekazywać naszym studentom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Doposażenie Naszego informatyczno-multimedialnego laboratorium jest także bezpośrednią odpowiedzią na wymagania przedsiębiorców stawiane absolwentom uczelni technicznych.

Coroczny, organizowany przez miasto konkurs dla absolwentek i absolwentów szkół wyższych został rozstrzygnięty.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu, a w szczególności studentce naszego Wydziału Pani Laurze za pracę pt. Wdrożenie koncepcji Smart City na przykładzie Miasta Częstochowy. Promotorem wyróżnionej pracy inżynierskiej był dr inż. Zbigniew Skuza.
Kapituła konkursu oceniła pracę jako wartościową, kompletną i przydatną  w kontekście podsumowania dotychczasowych działań miasta w kierunku Smart City.

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza (IMŻ), z  Zakładu Badań Procesów Surowcowych – dr inż. Marian Niesler i dr inż. Janusz Stecko we współpracy z prof. dr hab. inż. Janem Mroze, z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej opracowali metodę produkcji stali z wykorzystaniem wodoru i otrzymali patent naukowy za wynalazek pn. „Sposób wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza”. 
Technologia ta charakteryzuje się tym, że stal jest wytwarzana bezpośrednio z rudy żelaza w jednym agregacie metalurgicznym, z zastosowaniem wodoru, jako podstawowego czynnika redukującego CO2. Więcej informacji nt. wynalazku na stronie Urzędu Patentowego RP: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.421666 oraz w prasie: https://www.wnp.pl/hutnictwo/produkcja-stali-z-uzyciem-wodoru-mozemy-wskoczyc-do-czolowki-wyscigu,454137.html#comment 
Nowy proces wytwarzania jest w pełni uzasadniony ekonomicznie, ponadto ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 
Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. 

 

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że spośród ponad 650 wniosków złożonych w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka (II runda), trwającego od 3 sierpnia do 14 września 2020 r., projekt p.t.: „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem technologii wytwarzania rur spawanych ze stali wielofazowych CP i DP obrobionych cieplnie”, złożony przez firmę DAR STAL DARIUSZ ZAŁAWA z Myszkowa uzyskał dofinansowanie na 3 miejscu ex-aequo z 16 projektami uzyskując 14 punktów na 16 możliwych. Do dofinansowania wybrano 169 projektów.
Podwykonawcami prac badawczych będą Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach. Kierownikiem prac badawczych realizowanych na Wydziale będzie prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.
Wyniki konkursu są dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/szybka-sciezka-61112020.
Projekt dotyczy opracowania innowacji procesowej i produktowej w postaci wytwarzania rur ze szwem o wytrzymałości na rozciągnie po obróbce cieplnej do 1200 MPa. Rury będą wytwarzane ze stali CP i DP. Obecnie na rynku polskim i międzynarodowym taki produkt nie jest wytwarzany.
Gratulujemy sukcesu Wnioskodawcy oraz Podwykonawcom!!!

Z przyjemnością informujemy, że doktorant mgr inż. Paweł Rajczyk wraz z dr hab. inż. Marcinem Knapińskim, prof. PCz z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej otrzymali nagrodę specjalną Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk w XI edycji Ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca za wynalazek „Tarcza ścierna”.
Więcej informacji nt. nagrodzonego wynalazku na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/.../pwp.../P.426045...
Konkurs Student-Wynalazca adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo też wzoru użytkowego lub przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu, a w szczególności mgr inż. Pawłowi Rajczykowi oraz dr hab. inż. Marcinowi Knapińskiemu, prof. PCz
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.