Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów utworzony został jako Wydział Metalurgiczny w 1950 r. Pierwszym dziekanem Wydziału był Profesor Wacław Sakwa. Wymiernym efektem rozwoju i wzrostu rangi naukowej Wydziału było uzyskanie w 1980 roku pełnych praw akademickich, to znaczy posiadanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej metalurgia. Szybki rozwój badań w zakresie inżynierii materiałowej pozwolił na uzyskanie przez Wydział praw do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie w 1993 r.  Natomiast w 2012 r. Wydział uzyskał jako jeden z pierwszych w Polsce uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie inżynierii produkcji. Wydział posiada silną i ugruntowaną pozycję naukową zarówno w kraju, jak i za granicą, czego dowodem jest szeroka współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi oraz instytutami naukowo - badawczymi. Miarą tych osiągnięć jest liczba publikacji, wdrożeń, patentów, pozyskiwanych grantów badawczych itp. Wydział prowadzi intensywną współpracę naukowo-badawczą z sektorem przemysłowym, głównie związanym z produkcją i przetwórstwem metali. Współpraca ta przebiegała w trzech zasadniczych płaszczyznach: nowych, innowacyjnych technologii, badań materiałów oraz ochrony środowiska. Należy również nadmienić, że oprócz wymienionych kierunków Wydział prowadzi także współpracę z sektorem przemysłowym w zakresie zarządzania produkcją i logistyki. Obecnie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów pracuje 107 nauczycieli akademickich, w tym 11 profesorów tytularnych, 34 doktorów habilitowanych oraz 62 doktorów. Nigdy w dotychczasowej działalności Wydziału, liczba samodzielnych pracowników naukowych, a szczególnie profesorów tytularnych, nie była tak wysoka, jak w ostatnich kilku latach. Wydział podzielony jest obecnie na 8 jednostek organizacyjnych (w nawiasie podano kierownika danej jednostki):

  • Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa (prof. dr hab. inż. Henryk Dyja),Instytut Inżynierii Materiałowej (prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz),
  • Instytut Fizyki (dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. PCz.),
  • Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali (prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka),
  • Katedra Odlewnictwa (prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka),
  • Katedra Chemii (prof. dr hab. Henryk Bala),
  • Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki (dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz.),
  • Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska (dr hab. inż. Henryk Radomiak, prof. PCz.).

Doskonałe zaplecze kadrowe oraz badawczo - laboratoryjne umożliwiają przedstawienie szerokiej oferty dydaktycznej, którą stanowi obecnie 9 kierunków kształcenia: metalurgia, inżynieria materiałowa, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria biomedyczna, inżynieria bezpieczeństwa, fizyka techniczna, inżynieria chemiczna i procesowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy.

Dziekanem Wydziału jest od 2016 roku dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz.
Prodziekanem ds. Nauki jest dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz.;
Prodziekanem ds. Nauczania jest dr inż. Cezary Kolmasiak;
Prodziekanem ds. Innowacji i Rozwoju jest dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz.;
Prodziekanem ds. Infrastruktury i Współpracy jest prof. dr hab. inż. Henryk Dyja.

Kronika Wydziału: 1950-2010

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA 2011÷2015 OFERTA WSPÓŁPRACY

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.