Konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH - nabór wniosków do 20.06.2017 r.

Oferta grantowa FNP


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. programy krajowe
 2. programy strategiczne
 3. programy międzynarodowe
 4. programy i projekty obronność i bezpieczeństwo państwa

Harmonogram konkursów : http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
Aktualne nabory wniosków w programach NCBR - http://www.ncbir.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/


     Narodowe Centrum Nauki

Aktualnie otwarte konkursy: http://ncn.gov.pl/

 1. OPUS 13 -  na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 2. PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r.

 3. M-ERA.NET 2 - zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Termin składania wniosków skróconych upływa 13 czerwca 2017 r.

Złóż wniosek

Harmonogramkonkursów : http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe konkursy:

 • HARMONIA 9
 • MAESTRO 9
 • SONATA 13
 • SONATA BIS 7

Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 14 czerwca 2017 r.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program „DIALOG”- więcej o programie na stronie: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

- Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Projekty i inicjatywy Ministerstwa:http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/Strumienie finansowania dla doktorantów


Programy ramowe Unii Europejskiej

 • granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC)

  - CONSOLIDATOR GRANT - http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628 - Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. (Zakończenie: 09.02.2017; godz.17:00)

  - ADVANCED GRANT - http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620 - Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem. (Zakończenie: 31.08.2017; godz. 17:00)


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/www.laboratorium.kig.pl


Biuro Obsługi Badań: sekcja krajowych programów badawczych – programy Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Pomost Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; sekcja obsługi międzynarodowych programów badawczych (pełniąca od 2001 r. rolę Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE) – programy ramowe UE Biuro Wspomagania Rozwoju – programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane ze środków unijnych (z wyłączeniem programu Pomost)


Dane Politechniki Częstochowskiej niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (522.5 KB)


 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.