Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniu 19.02.2018 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu. Uczniowie I, II, III klasy Technikum zostali zaznajomieni z możliwościami studiowania i z kierunkami kształcenia na Wydziale. Młodzież zwiedziła również laboratoria znajdujące się na Wydziale IPiTM. I tak uczniowie zobaczyli laboratorium: automatyki, modelowania procesów przeróbki plastycznej metali, mechaniki pękania i badań materiałów, mikroskopii, przemian fazowych i obróbki termomechanicznej, właściwości mechanicznych i plastycznych metali.
Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy między naszymi Jednostkami. Współpraca ta ma umożliwić uczniom uczestniczenie w wybranych wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale IPiTM, a ponadto stworzeniu możliwości konsultacji uzdolnionych uczniów z pracownikami naukowymi i studentami działającymi w kołach naukowych, wspieraniu przedsięwzięć służących popularyzacji nauk ścisłych w szkole oraz informowaniu młodzieży o szczegółowej ofercie edukacyjnej Wydziału IPiTM.

Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 19.02.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju  dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu, Dyrektor szkoły: mgr Roman Kot.

Dziękujemy serdecznie, uczniom szkoły, opiekunom oraz Panu Dyrektorowi, za przyjazd. Serdecznie zapraszamy ponownie na nasz Wydział.

Porozumienie o współpracy.pdf

http://bemzawiercie.pl/

http://bemzawiercie.pl/aktualnosci/temperatura-metal-sa-zalezne/

 

W dniu 16.02.2018 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach. Uczniowie zostali zaznajomieni z możliwościami studiowania i z kierunkami kształcenia na Wydziale, a także zwiedzili niektóre laboratoria znajdujące się na Wydziale IPiTM. I tak uczniowie zobaczyli laboratorium: automatyki, modelowania procesów przeróbki plastycznej metali, mechaniki pękania i badań materiałów, mikroskopii, przemian fazowych i obróbki termomechanicznej, inżynierii bezpieczeństwa oraz optometrii. Młodzież miała również okazję zobaczyć Galerię Sztuki Odlewniczej im. Prof. Sakwy.

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy między naszymi Jednostkami. Współpraca ta ma umożliwić uczniom uczestniczenie w wybranych wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale IPiTM, a ponadto stworzeniu możliwości konsultacji uzdolnionych uczniów z pracownikami naukowymi i studentami działającymi w kołach naukowych, wspieraniu przedsięwzięć służących popularyzacji nauk ścisłych w szkole oraz informowaniu młodzieży o szczegółowej ofercie edukacyjnej Wydziału IPiTM.

Dziękujemy serdecznie, uczniom szkoły, opiekunom oraz Pani Dyrektor mgr Marzenie Orzoł, za przyjazd. Serdecznie zapraszamy ponownie na nasz Wydział.

 Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 16.02.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju  dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół w Łazach, Dyrektor szkoły: mgr Marzenie Orzoł.
Porozumienie o współpracy.pdf http://www.gostek.eu/

 

W dniu 19.01.2018 r. studenci II stopnia studiów stacjonarnych, kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (semestr II), uczestniczyli w zajęciach audytoryjnych na Wydziale Walcowni Blach Grubych, ISD Huty Częstochowa. ISD Huta Częstochowa jest największym w kraju producentem blach grubych, używanych w przemyśle stoczniowym, maszynowym czy w budownictwie. Celem wizyty było poznanie praktycznych elementów organizacji procesu produkcyjnego. Studenci zostali zapoznani z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, sposobami ich eliminacji oraz obowiązującymi zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Opiekunem zajęć była: dr inż. Teresa Bajor.

 

W dniu 23.01.2018 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odwiedzili uczniowie z drugiej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku. Uczniowie zostali zaznajomieni z możliwościami studiowania i z kierunkami kształcenia na Wydziale. W ramach wybranych zajęć z „oferty edukacyjnej dla szkół średnich”, oferowanej przez nasz Wydział, uczniowie Mechanika uczestniczyli w zajęciach z chemii oraz fizyki. Samodzielnie przeprowadzali doświadczenia chemiczne, których celem było zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu chemii ogólnej. Podczas pokazów eksperymentalnych z fizyki, uczniowie przekonali się, że fizyka nie musi być wcale taka trudna. 

Serdecznie dziękujemy za przyjazd, uczniom i opiekunom grupy, Pani Edycie Łyp i Pani Lidii Krawczyka. Zapraszamy ponownie.

W dniu 15 stycznia 2018 roku delegacja naszego Wydziału w składzie: dr inż. Dorota Wojtyto oraz dr inż. Grzegorz Banaszek odwiedzili Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie. Młodzieży z sześciu klas maturalnych zaprezentowano kierunki kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz możliwości pracy z nimi związane. Ponadto zapoznano uczniów z szeroką ofertą możliwości poza dydaktycznych. Dziękujemy serdecznie Dyrekcji Szkoły za zaproszenie, a Uczniów Szkoły zachęcamy do studiowania na naszym Wydziale.

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.